امروز ناب من

شناسه نوشته : 20688

1396/06/10

تعداد بازدید : 386

امروز ناب من
دست نوشته هایی که طلاب، اساتید، مدیران و مهمانان اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر، در دفتر امروز ناب من، به یادگار ثبت نمودند.

1395/8/4

طلبه فرهیخته:

الهي مرا آن ده كه آن به ...

1395/8/12

طلبه فرهیخته:

طفیل هستی عشقند آدمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری
ای فرزند آدم! خودت را محو بندگی من کن تا دلت را پر از بی نیازی کنم.

1395/8/12

 

طلبه فرهیخته:

صفر را بستند تا به بیرون زنگ نزنیم.
از شما چه پنهان! ما از درون زنگ زدیم!!
وَ وَجَدَکَ ضالاً فَهَدی...

1395/8/17

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران