كلام ناب

شناسه نوشته : 26434

1398/01/18

تعداد بازدید : 145

كلام ناب
سخنان زيبا، پندآموز و جملات قصار از بزرگان و انديشمندان

بعضی‌ها از روی دشمنی، انقلابی را بد معنا می‌کنند. انقلابی را به معنای بی‌سواد، بی‌توجّه، بی‌انضباط [می‌دانند]؛ نخیر، اتّفاقاً درست به‌عکس است. انقلابی یعنی دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدیّن، دارای حرکت، دارای عقل، خردمند. ما یک چنین نسلی لازم داریم. این نسل، نسل جوان ما است. سرمایه‌ی این حرکت، این نسل است و موتور محرّکه‌ی این حرکت هم نخبگان جوانند؛ نخبگان این‌جوری هستند. شماها موتور محرّکید. اگر شما خوب کار کردید، این نسل جوان در همین جهتی که عرض کردم، حرکت خواهد کرد. علّت اینکه بنده به نخبگان اهمّیّت می‌دهم و وجود آنها را قدر می‌دانم اینها است. نخبه ارزش دارد.

  بیانات مقام معظم رهبريمدظله‌العالي در دیدار نخبگان علمی جوان  08/07/95

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران