حمایت از آثار فاخر منتشرشده طلاب استعداد برتر

شناسه خبر : 119379

1400/11/16

تعداد بازدید : 201

حمایت از آثار فاخر منتشرشده طلاب استعداد برتر
معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران در نظر دارد از آثار فاخر منتشرشده طلاب خواهر استعداد برتر حمایت نماید.

معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران در نظر دارد طبق شرایط و ضوابط زیر از آثار فاخر منتشرشده طلاب استعداد برتر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران(پذیرفته‌شدگان فراخوان‌های ناب) حمایت نماید.

الف؛ شرایط
1. نویسنده اثر طلبه استعداد برتر باشد.
2. اثر در قالب کتاب یا مقاله منتشرشده باشد.
3. انتشار اثر در بازه زمانی 1399 و 1400 باشد.
4. مطابق بودن کتاب چاپ‌شده و یا درحال انتشار، با شاخص‌های پژوهشی استاندارد و کسب امتیاز لازم در ارزیابی شورای علمی معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران.
5. مقاله در نشریه علمی چاپ‌شده باشد و یا دارای نامه پذیرش در نشریه باشد.

ب؛ مستندات موردنیاز

 • کتاب:
  1. ارسال یک نسخه از کتاب چاپ‌شده یا منتشرنشده دارای مجوز چاپ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (به همراه تصویر مجوز)
  2. فاکتور رسمی هزینه‌ها.
 • مقاله:
  1. تصویر جلد نشریه، صفحه مشخصات و صفحات مقاله منتشرشده و یا تصویر نامه پذیرش مقاله.
  2. فاکتور هزینه‌ها.


ج؛ زمان و نحوه ارسال مستندات:

 • آخرین‌مهلت ارسال آثار: 1400/11/30
   
 • نحوه ارسال: فاکتورها و مستندات به نام کاربری «حمایت از استعدادهای برتر» کوثرنت ارسال گردد.
   
 • کتاب منتشرشده و یا متن در حال انتشار به نشانی زیر ارسال گردد:
   
 •  قم، انتهای بلوار محمدامین (ص)، نبش کوچه 51، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، معاونت پژوهش، اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر؛ کد پستی 371395473

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران