بازدید رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برترحوزه علمیه های علمیه از مصاحبه های علمی خواهران

شناسه خبر : 32164

1395/07/15

تعداد بازدید : 149

بازدید رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برترحوزه علمیه های علمیه از مصاحبه های علمی خواهران

رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برترحوزه های علمیه با همراهی معاونین امور استعدادهای برتر و امور نخبگان، از واحد مصاحبه های علمی اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهران بازدید کردند. درابتدای این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین آقای رجبی نیا مدیر کل امورنخبگان واستعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهران گزارشی از روند مصاحبه ها و کیفیت دانشی طلاب و اساتید ارائه دادند و در ادامه مسئولین در اتاق های مصاحبه ها حضور یافته و با اساتید مصاحبه کننده  پیرامون کیفیت برگزاری مصاحبه ها و سطح علمی طلاب  گفتگو کردند. در پایان  حجت الاسلام و المسلمین آقای عماد ضمن تشکر از همه همکاران، بر تسریع روند مصاحبه ها و تشکیل کارگروه های علمی به صورت متناوب تاکید فرمودند.

دریافت فایل

سایت های مرتبط

معاونت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران