پیش نشست همایش کشوری آموزش دینی و قرآن ابتدایی

شناسه خبر : 55274

1396/11/07

تعداد بازدید : 299

پیش نشست  همایش کشوری آموزش دینی و قرآن ابتدایی  به همت دانشگاه فرهنگیان و  اداره ارتقای  این اداره کل درتاریخ یکشنبه 96/11/8 ساعت 10-12  در طبقه اول سالن شماره دو  ستاد حوزه های علمیه خواهران برگزار میشود. این نشست به صورت آنلاین برای طلاب استعداد برتر قابل دسترسی است. از سوی دانشگاه فرهنگیان خانم دکتر معصومه شریفی، دکتر زینب طیبی ،دکتر فاطمه علی پور ،دکتر اقدس نیکورورش، دکتر معصومه شاکر ،زهرا موسوی، راضیه عمرانی ،وحیده حسینی جبلی ،زهرا یوسفی شرکت می کنند که سه تن از  ایشان سخنرانی کرده و سپس  پرسش و پاسخ خواهد بود.
   معاون محترم پژوهش حوزه های علمیه خواهران نیز 15 دقیقه پیش از شروعِ پیش نشست ، در باره ضرورت و چگونگی ارتباطات نخبگانی میان نهادهای علمی ، سخنرانی خواهند داشت و سپس جلسه با حضور میهمانان و  چند نفر از طلاب استعداد برتر ساکن قم  ادامه پیدا خواهد کرد.
    سرکار خانم  دکتر میرجعفری ، مدیر ارتقای این اداره کل ، مسئول برگزاری و هماهنگ کننده این پیش نشست خواهند بود.
ا

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران