برگزاری آزمون اشتمال برای طلاب استعداد برتر

شناسه خبر : 60170

1397/02/27

تعداد بازدید : 497

  برگزاری آزمون اشتمال برای طلاب استعداد برتر
اداره کل امورنخبگان و استعدادهای برتر با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی دوره آمادگی برای آزمون تافل عربی را برگزار کرد.

اداره کل امورنخبگان و استعدادهای برتر با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی دوره 2 روزه آمادگی برای آزمون تافل عربی را در دوم و سوم اردیبهشت ماه 1397 با هدف افزایش دانش و کنش زبانی طلاب برگزار کرد. در این دوره 11 نفر از طلاب استعداد برتر شاغل به سطح چهار یا دکتری شرکت کردند و در آزمون تافل برگزار شده توسط دانشگاه نمره قبولی کسب کردند.

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران