نوشته ها - امور نخبگان و استعدادهای برتر

 • امروز ناب من

  امروز ناب من

  1398/04/01
  دست نوشته‌هایی که طلاب، اساتید، مدیران و مهمانان اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر، در دفتر امروز ناب من، به یادگار ثبت نمودند.
 • کلام ناب

  کلام ناب

  1398/04/01
  سخنان زيبا، پندآموز و جملات قصار از بزرگان و انديشمندان
 • امروز ناب من

  امروز ناب من

  1398/02/23
  دست نوشته‌هایی که طلاب، اساتید، مدیران و مهمانان اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر، در دفتر امروز ناب من، به یادگار ثبت نمودند.
 • کلام ناب

  کلام ناب

  1398/02/23
  سخنان زيبا، پندآموز و جملات قصار از بزرگان و انديشمندان
 • امروز ناب من

  امروز ناب من

  1398/01/18
  دست نوشته‌هایی که طلاب، اساتید، مدیران و مهمانان اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر، در دفتر امروز ناب من، به یادگار ثبت نمودند.
 • كلام ناب

  كلام ناب

  1398/01/18
  سخنان زيبا، پندآموز و جملات قصار از بزرگان و انديشمندان
 • كلام ناب

  كلام ناب

  1397/12/10
  سخنان زيبا، پندآموز و جملات قصار از بزرگان و انديشمندان
 • امروز ناب من

  امروز ناب من

  1397/12/07
  دست نوشته‌هایی که طلاب، اساتید، مدیران و مهمانان اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر، در دفتر امروز ناب من، به یادگار ثبت نمودند.
 • فرآیند شناسایی استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران

  1397/11/08
 • برنامه‌هاي حمايت و پشتيباني از طلاب استعداد برتر

  1397/11/02

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران