معرفی اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر

شناسه نوشته : 19494

1394/07/12

تعداد بازدید : 716

به‌منظور تحقق بخشیدن به تأکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید (مدظلهم العالی) در «استفاده صحیح از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای توسعه همه‌جانبه کشور» و باهدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای شناسایی، حمایت و ارتقاء و توانمندسازی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران، در اسفندماه سال 1393 اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر ذیل معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، تأسیس و بر اساس برنامه‌هاي مصوب مرکز نخبگان حوزه‌هاي علمیه فعاليت خود را آغاز کرد.

این اداره کل وظیفه دارد پس از شناسایی و سازمان­دهی استعدادهای برتر در راستای ارتقاء، توانمندسازی و پشتیبانی از ایشان فعالیت نماید.