معرفی اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر

شناسه نوشته : 19494

1394/07/12

تعداد بازدید : 540

به منظور تحقق بخشیدن به تأکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید » مدظلهم العالی» در «استفاده صحیح از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشور» و با هدف «برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای شناسایی، حمایت و ارتقاء و توانمند سازی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران جهت تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی و به استناد بند 5 [1]ماده 6 اساسنامه «مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه»، اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، در سال 1394 تأسیس گردید.

مهمترین وظایف

1-     برنامه‌ریزی برای امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهران، با همکاری مرکز نخبگان حوزه های علمیه و بنیاد ملی نخبگان؛

2-     شناسایی نخبگان و کشف استعدادهای برتر؛

3-     حمایت مادی و معنوی از نخبگان و استعدادهای برتر؛

4-     ارتقاء و توانمند سازی نخبگان واستعدادهای برتر؛

5-     ایجاد ظرفیت‌های لازم جهت بکارگیری و بهره‌مندی از توانمندی‌های نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی؛

تعریف برخی اصطلاحات

1-     نخبه حوزوی: به فرد حوزوی برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثر گذاری وی در تربیت، آموزش، تولید و گسترش علوم اسلامی و انسانی، تبلیغ، فناوری، فرهنگ و مدیریت، محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و رشد فضائل اخلاقی جامعه گردد.

مراجع معظم تقلید (دامت برکاتهم) و مفاخر حوزه‌های علمیه (کثر الله امثالهم) از تعریف (حد) نخبه فراتر می‌باشند.

2-     استعداد برترحوزوی: به فردی حوزوی اطلاق می‌شود که به صورت بالقوه نخبه بوده و زمینه‌های بروز استعدادهای ویژه و شناخته شدن به عنوان نخبه در او وجود دارد.

3-     ممتازحوزوی: فردی حوزوی است که از حداقل شرایط اختصاصی یکی از عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی تبلیغی، اخلاقی تربیتی و یا مدیریتی استعدادهای برتر برخوردار است اما مجموع امتیازاتش از آخرین فرد پذیرفته شده به عنوان استعداد برتر کمتر است.

4-     عرصه:احراز استعداد برتر در یکی از حیطه‌های آموزشی، پژوهشی، اخلاقی تربیتی، فرهنگی تبلیغی، و مدیریتی است.

 


[1].شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی با همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه.

    سایت های مرتبط

    پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران