معرفی اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر

شناسه نوشته : 19494

1394/07/12

تعداد بازدید : 1731

به‌منظور تحقق بخشیدن به تأکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید (مدظلهم العالی) در «استفاده صحیح از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای توسعه همه‌جانبه کشور» و باهدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای شناسایی، حمایت و ارتقاء و توانمندسازی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران، در اسفندماه سال 1393 اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر ذیل معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، تأسیس و بر اساس برنامه‌هاي مصوب مرکز نخبگان حوزه‌هاي علمیه فعاليت خود را آغاز کرد.

این اداره کل وظیفه دارد پس از شناسایی و سازمان­دهی استعدادهای برتر در راستای ارتقاء، توانمندسازی و پشتیبانی از ایشان فعالیت نماید.

مهمترین وظایف

 1. برنامه‌ریزی برای امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهران، با همکاری مرکز نخبگان حوزه های علمیه و بنیاد ملی نخبگان؛
 2. شناسایی نخبگان و کشف استعدادهای برتر؛
 3. حمایت و پشتيباني مادی و معنوی از نخبگان و استعدادهای برتر؛
 4. ارتقاء و توانمند سازی نخبگان واستعدادهای برتر؛
 5. ایجاد ظرفیت‌های لازم جهت بکارگیری و بهره‌مندی از توانمندی‌های نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی؛

 

تعریف برخی اصطلاحات

 1. حوزوی: به فردی اطلاق می‌شود که دریکی از مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه دارای پرونده بوده و به طلبه بودن اشتهار داشته باشد.  
 2. نخبه حوزوی1: به فرد حوزوی برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثرگذاری وی در تربیت، آموزش، تولید و گسترش علوم اسلامی و انسانی، تبلیغ، فناوری، فرهنگ و مدیریت، محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و رشد فضائل اخلاقی جامعه گردد. مراجع معظم تقلید (دامت­‌برکاتهم) و مفاخر حوزه‌های علمیه (کثر الله امثالهم) از تعریف (حد) نخبه فراتر می‌باشند.
 3. استعداد برتر «الف»: به فردی حوزوی اطلاق می‌شود که به‌صورت بالقوه نخبه بوده و زمینه‌های بروز استعدادهای ویژه و شناخته شدن به‌عنوان نخبه در او وجود داشته و شرایط اختصاصی یکی از عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اخلاقی و یا مدیریتی استعدادهای برتر را دارد.
 4. استعداد برتر «ب»: فردی حوزوی است که به‌صورت بالقوه نخبه بوده و زمینه‌های بروز استعدادهای ویژه و شناخته شدن به‌عنوان نخبه در او وجود داشته و شرایط اختصاصی یکی از عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اخلاقی و یا مدیریتی استعدادهای برتر را دارد، ولی مجموع امتیازاتش از آخرین فرد پذیرفته‌شده به‌عنوان استعداد برتر الف کمتر است.
 5. مصاحبه عمومی و علمی- تخصصی:   مجموعه‌ای از سنجش‌ها است که در دو مرحله استانی و کشوری به‌منظور ارزشیابی و سنجش صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی واجدین شرایط اولیه و انتخاب نهایی استعدادهای برتر انجام می‌شود.
 6. مصاحبه علمی-پژوهشی: سنجش سطح علمی و مهارتی پژوهشی است که باهدف شناسایی صلاحیت‌های علمی و توان و مهارت پژوهشی ناظر به یکی از فعالیت‌های پژوهشی ارائه‌شده طلبه صورت می‌گيرد.
 7. مصاحبه تبلیغی-فرهنگی: سنجش سطح علمی و مهارتی تبلیغی-فرهنگی است که با هدف شناسایی صلاحیت‌های علمی و توان و مهارت تبلیغی و فرهنگی با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته انجام می‌شود.
 8. عرصه: احراز استعداد برتر در حیطه‌های آموزش، پژوهش، تبلیغ، اخلاقی تربیتی و مدیریت است.
 9. سطح: احراز استعداد برتر در سطوح حوزوی 2، 3 و 4 صورت می‌پذیرد.
 10. مصاحبه‌کشوری: مجموعه‌ای از سنجش‌ها است که به‌منظور ارزشیابی و سنجش صلاحیت‌های علمی عمومی و انتخاب استعدادهای برتر «الف» و «ب»، به صورت برخط بين مراكز استاني و اداره کل امور نخبگان در شهر مقدس قم انجام می‌شود.
 11. ناب: کلمه­‌ای ترکیبی که مخفف «نخبگان و استعدادهای برتر» است.

 


[1]. تعریف نخبه صرفاً جهت اطلاع و روشن شدن تفاوت استعداد برتر با آن است.

 

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران