روند ارزیابی و مصاحبه های عرصه تبلیغ و امور فرهنگی فراخوان ناب 4 (روش‌هاي منبر و خطابه، مشاوره و پاسخ‌گويي، مناظره، تبليغ در فضاي مجازي و رسانه، تدريس و كلاس داري)

شناسه نوشته : 25512

1397/08/02

تعداد بازدید : 431

روند ارزیابی و مصاحبه های عرصه تبلیغ و امور فرهنگی فراخوان ناب 4 (روش‌هاي منبر و خطابه، مشاوره و پاسخ‌گويي، مناظره، تبليغ در فضاي مجازي و رسانه، تدريس و كلاس داري)

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران