فراخوان اعطای تسهیلات بنیاد ملی نخبگان 1401-1400

شناسه خبر : 119382

1400/11/16

تعداد بازدید : 739

فراخوان اعطای تسهیلات بنیاد ملی نخبگان 1401-1400
پشتيباني از مستعدان برتر حوزوي كشور در زمينه‌هاي «آموزش»، «پژوهش» و «تبليغ و امور فرهنگي» در سال تحصیلی 1401 ـ 1400 (طرح شهید وزوایی)

به اطلاع می‌رساند بنیاد ملّی نخبگان بر اساس «آیین‌نامة شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی کشور» و شيوه‌نامه ذي‌ربط، در سال تحصیلی 1401-1400 تسهیلاتی را به طلاب مستعد برتر حوزه‌هاي علميه كشور اعطا می‌‌نمايد.
طيّ فرايند شناسايي طلاب مستعد كه با همكاري مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه و معاونت آينده‌سازان بنياد ملّي صورت مي‌پذيرد، هرساله تعدادی از مستعدان برتر حوزه‌‌‌هاي علمية سراسر كشور که دارای بالاترین امتیاز از فعالیت‌های مورد تأیید باشند و پویایی خود را نیز حفظ کرده باشند، مشمول تسهيلات ذي‌ربط خواهند شد.

مهم‌ترین نکات برای ثبت درخواست بهره‌مندی از این پشتیبانی‌ها به شرح زیر است:
1. طلاب مستعد برتر هر یک از حوزه‌هاي علمية كشور که واجد شرایط مذکور در «شیوه‌نامة شناسايي و پشتيباني از مستعدان برتر حوزوي كشور در زمينه‌هاي «آموزش»، «پژوهش» و «تبليغ و امور فرهنگي» در سال تحصیلی 1401-1400» (کلیک کنید) هستند، می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانة اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان(سینا)، به نشانی http://sina.bmn.ir ، ثبت نمايند.

2. آن دسته از طلاب مستعدي که معدل مصاحبة ایشان در عرصة «آموزش» حداقل 16 و در عرصه‌های «پژوهش» و «تبلیغ» حداقل 15 است، از تاريخ 1400/11/13 تا 1400/11/23 فرصت دارند در مرحلة اول ثبت‌نام، صرفاً «اطلاعات فردي» و «سوابق تحصيلي» خود را به همراه مستندات مربوطه، در سامانة سینا بارگذاری و درخواست خود را ثبت كنند.

3. پس از بررسی اطلاعات اولية ثبت‌شدة متقاضيان از سوي مراكز حوزوي و متناسب با ظرفیت سالانة هر یک از مراکز، به آن دسته از متقاضياني كه شرايط لازم براي تكميل درخواست خود را دارند، از طریق سامانة سینا اطلاع‌رسانی خواهد شد تا در موعد زماني اعلام شده، نسبت به تكميل اطلاعات و مستندات مرتبط با فعالیت‌های «آموزشی»، «پژوهشی»، «تبلیغی و امور فرهنگی» خود طيّ چهار سال اخیر (از 1396/07/10 تا 1400/06/31) اقدام نمايند.
نکته: در مرحلة اول ثبت درخواست (بند 2)، ضرورتي براي تكميل فعاليت‌هاي «آموزشی»، «پژوهشی»، «تبلیغی و امور فرهنگی» نيست و اين مرحله، پس از تأييد اولية درخواست متقاضي (مشخصات فردي و سوابق تحصيلي) از سوي مراكز حوزوي در سامانة سينا ضرورت مي‌يابد.

4. پس از تكميل اطلاعات و مستندات فعالیت‌های «آموزشی»، «پژوهشی» و «تبلیغی و امور فرهنگی» از سوي متقاضيان واجدشرايط، فرايند بررسي و امتيازدهي به فعاليت‌ها از سوي مراكز آغاز و نتیجة بررسي پروندة متقاضیانی که بالاترین امتیاز از مجموعه فعالیت‌های خود را در مقایسه با سایر افراد کسب کرده‌اند، در شوراي شناسايي برگزيدگان حوزوي كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
نکته: برگزيدگان بايد اولاً حدنصاب لازم را از فعاليت‌هاي نخبگاني خود به دست آورند و ثانياً حائز بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان در دورة بررسي باشند.

5. پس از تأييد متقاضيان واجدشرايط در شوراي شناسايي بنياد ملّي نخبگان (بر اساس امتیاز نهایی)، و همچنين بر اساس ظرفيت سالانه، نتیجة نهایی بررسی درخواست متقاضیان صرفاً از طريق سامانة سينا اعلام خواهد شد.
نکته 1: اکیداً توصیه می‌شود متقاضیان دقت لازم را در تکمیل اطلاعات و بارگذاری آنها در سامانة سینا، بکار بندند؛ زیرا پس از تأیید درخواست در سامانه، امکان اصلاح اطلاعات نادرست وجود ندارد و در صورت اثبات درج اطلاعات خلاف واقع، متقاضی از فهرست مشمولان بنیاد حذف خواهد شد.
نکته 2: در صورتی که در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطلاعاتی نامعتبر و خلاف واقع بارگذاری کرده است، علاوه بر محروميت از این تسهیلات، از ساير تسهيلات و حمايت‌هاي بنياد، محروم و عدم صداقت وي به مراجع ذي‌ربط، اعلام مي‌شود و حق پيگيري موضوع به‌ صورت حقوقي نيز براي بنياد ملي محفوظ خواهد بود.

مقتضی است پیش از ثبت نام، فایل راهنما (کلیک کنید) را به دقت مطالعه فرمایید.

نظر به نکات فوق، در ادامه خلاصه مراحل دریافت تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال 1401-1400 به اطلاع می‌رسد.

  • 1. ثبت نام طلابی که معدل مصاحبه (شناسایی/ ارتقائی) آنان  در عرصه آموزش حداقل 16 و در سایر عرصه ها حداقل 15 است در سامانه «سینا». پس از تأیید شرایط  در سامانه، مرحله دوم آغاز می شود.
  • 2. ثبت فعالیت های 4 ساله اخیر از 1396/07/01 تا 1400/06/31 در فرم های سامانه. پس از ارسال فرم ها، به همه فعالیت‌ها امتیاز داده می‌شود و درنهایت بالاترین امتیازها تا سقف 50 نفر سهمیه حوزه‌های علمیه خواهران وارد مرحله سوم می‌شوند.
  • 3. ثبت فعالیت‌های 1400/07/01 تا 1401/06/31 توسط 50 نفر منتخب.

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران