امتیازهای ویژه برای طلاب استعداد برتر در ثبت نام مقاطع تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران

شناسه خبر : 74371

1397/12/19

تعداد بازدید : 1158

امتیازهای ویژه برای طلاب استعداد برتر در ثبت نام مقاطع تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران
ثبت‌نام مقاطع تکمیلی (سطح سه و چهار) حوزه‌های علمیه خواهران همراه با امتیازات ویژه برای طلاب استعداد برتر آغاز شد.

ثبت‌نام مقاطع تکمیلی (سطح سه و چهار) حوزه‌های علمیه خواهران از 7 اسفند ماه سال جاري آغاز گردیده است و تا 25 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است استعدادهای برتر گروه الفِ عرصه‌های آموزش و پژوهش از آزمون کتبی ورودی سطح سه حوزه‌های علمیه معاف و استعدادهای برتر گروه ب از امتیازات ویژه برخوردار گردیده‌اند. همچنین20درصد امتیازات وِیژه در نمره آزمون کتبی ورودی سطح چهار برای طلاباستعدادبرترِ عرصه‌های آموزش و پژوهش لحاظ گردیده است. جهت اطلاعات دقیق‌تر به لینک‌هاي ذیل مراجعه نمایید.

مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است

پايگاه اینترنتی سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران

 paziresh.whc.ir

خبر و اطلاعات تكميلي

http://yon.ir/54mJU

سایت های مرتبط

پایگاه‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران